Malarze

 1. Antczak Karolina – absolwentka wydziału artystycznego Akademii Pedagogicznej w Częstochowie (malarstwo olejne, akryle, pastel) – stała współpraca.
 2. Leokadia Bartoszko – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) wykładowca na ww. uczelni. Członek ZPAP. (malarstwo olejne, akryl, fotografia) – stała współpraca.
 3. Bobrycz Iwona – absolwentka wydziału Artystycznego Akademii Pedagogicznej w Częstochowie – nauczycielka plastyki (wszystkie techniki malarskie) – sporadyczna współpraca.
 4. Cuper – Zbierska Barbara – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), (malarstwo olejne, akryle, inne techniki malarskie) członek ZPAP – stała współpraca.
 5. Dmowska – Sawczuk Elżbieta – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), (malarstwo olejne, tkanina, inne techniki malarskie) członek ZPAP – stała współpraca.
 6. Druri Magdalena – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), (malarstwo olejne, akwarela, inne) członek ZPAP – stała współpraca.
 7. Fuks – Frankiewicz Marta – absolwentka Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi (malarstwo olejne) – sporadyczna współpraca.
 8. Foryś Ilona – absolwentka Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi (malarstwo sztalugowe – duże formaty, grafika warsztatowa i komputerowa) – współpraca stała. Wiceprezes Oddziału Wieluńskiego ZPARP.
 9. Gąsiorowska Dorota – absolwentka Liceum Plastycznego w Lublinie i Akademi Pedagogicznej w Częstochowie – wydział artystyczny, malarstwo głównie olejne – stała współpraca
 10. Górka Wojciech – absolwent PWSSP we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). W latach 90-tych prowadził autorską galerię w hotelu „Wrocław”. (malarstwo głównie akwarelowe, olejne, grafika warsztatowa, architektura wnętrz) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 11. Habdas Edward – absolwent PWSSP w Łodzi, emerytowany profesor Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi (malarstwo olejne, grafika i inne techniki malarskie). Członek ZPAP – stała współpraca.
 12. Jackiewicz Krzysztof – prowadzi pracownię reklamową (malarstwo olejne i inne techniki malarskie).
 13. Janecki Józef – absolwent PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych), (głównie malarstwo olejne oraz inne techniki malarskie) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 14. Jończyk Jacenty – absolwent PWSP w Częstochowie (obecnie Akademia Pedagogiczna) (malarstwo olejne, polichromie, inne techniki malarskie) – stała współpraca
 15. Kapuścińska – Borkiewicz Magdalena -  absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo olejne, pastel, inne techniki malarskie) – stała współpraca. Wiceprezes Oddziału Łódzkiego ZPAP.
 16. Kardamasz Artur – absolwent Akadami Sztuk Pięknych we Wrocławiu (malarstwo olejne, akrylowe, inne techniki malarskie) – współpraca sporadyczna. Członek ZPAP.
 17. Klechta – Knol Urszula – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo olejne, polichromie – konserwacja, inne techniki malarskie) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 18. Klinger Izabela – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo olejne, rysunki, inne techniki malarskie) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 19. Kozłowska Maria Barbara – sekretarz Oddziału Wieluńskiego ZPARP (znaczny dorobek malarski w zakresie malarstwa sztalugowego, pasteli i innych technik) – stała współpraca.
 20. Kubski Wacław – Prezes Zarządu Krajowego Związku Plastyków Artystów Rzeczypospolitej Polskiej (różne techniki malarskie) – stała współpraca.
 21. Kurek Leszek – bsolwent PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (różne techniki malarskie) – sporadyczna współpraca. Członek ZPAP.
 22. Laskowski Zygmunt - absolwent  PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) do 2006r. profesor ww. uczelni. Aktualnie wykłada na Politechnice Koszalińskiej (malarstwo, rysunek oraz projektowanie) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 23. Łęcka – Szmidel Magdalena – absolwentka Akademi Sztuk Pięknych w Gdańsku (malarstwo olejne i inne techniki malarskie) – sporadyczna współpraca.
 24. Łuczak Władysław – założyciel i prowadzący galerię „Art Deco”. Prezes Oddziału Wieluńskiego Związku Plastyków Artystów Rzeczpospolitej Polskiej. (malarstwo w różnych technikach, głównie w oleju, rzeźbiarstwo).
 25. Madej Jolanta – absolwentka Akademi Sztuk Pięknych w Krakowie (malarstwo głównie w pastelu oraz inne małe formy malarskie). Członek ZPAP – stała współpraca.
 26. Margiel Grażyna – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo głównie w zakresie pastelu) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 27. Mroczek Justyna – absolwentka Akademi Pedagogicznej w Częstochowie i Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi (malarstwo olejne, projektowanie odzieży) – stała współpraca.
 28. Mróz – Witaszek Hanna – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo głównie sztalugowe) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 29. Nacińska Anna – absolwentka wydziału artystycznego Akademii Pedagogicznej w Częstochowie. Uprawia różne techniki malarskie oraz grafikę. Instruktor plastyki w Domu Kultury – stała współpraca.
 30. Majda Tadeusz – absolwent PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Profesor scenografi w Łódzkiej Filmówce. Uprawiał pastel i rysunek. Zmarł w roku 2013.
 31. Niedbajlik Maria Wiesława – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo olejne i temperowe i inne techniki) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 32. Opaliński Jan – absolwent PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). (malarstwo olejne, akrylowe i inne techniki malarskie) – sporadyczna współpraca. Członek ZPAP.
 33. Piątek Jacek – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – uprawia różne techniki malarskie  - miejski plastyk w Bydgoszczy. Współpraca sporadyczna.
 34. Piotrowska Elżbieta – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia Pedagogiczna) nauczycielka plastyki (różne rodzaje malarstwa) – współpraca sporadyczna.
 35. Pisarkiewicz – Golińska Ewa – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Akademia Pedagogiczna) nauczycielka plastyki (malarstwo w róznych technikach) – współpraca sporadyczna.
 36. Sadowska Maria – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo głównie olejne) – współpraca stała. Członek ZPAP.
 37. Skrzydłowska – Nowak Maria – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo w różnych technikach, projektowanie tkanin) – współpraca stała. Członek ZPAP,
 38. Stopczyńska Małgorzata – absolwentka PWSSP w Łodzi (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) (malarstwo w różnych technikach głównie gwasz) – współpraca stała. Członek ZPAP.
 39. Walter Zdzisław – absolwent PWSSP w Łodzi (malarstwo w różnych technikach – oleje, pastele, akwarele, fotografika). Współzałożyciel powojennego Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Był członekiem ZPAP i ZPAF. Zmarł w 2013 roku.
 40. Wiśniewski Andrzej – absolwent Akademi Sztuk Pięknych w Łodzi (malarstwo – głównie pastele, różnorodna tematyka) – stała współpraca. Członek ZPAP.
 41. Zbrojewski Cezary – absolwent wydziału artystycznego Uniwersytetu Toruńskiego (malarstwo w różnych technikach oraz grafika) – stała współpraca.